FastersHus
Tid til forandring

Samarbejdspartnere

 

Efter aftale med din hjemkommune, og for at styrke indsatsen overfor for dig, har vi valgt, at samarbejde med en række relevante aktører på området:

 • Samtlige forsorgshjem, herberger, varmestuer i Danmark.
 • Samtlige kommuner i Danmark.
 • Personlig coach og teambuilder Ole Haurum
 • SAND: Som landsdækkende hjemløse organisation og medlem af FastersHus bestyrelse.
 • Housing First: (Netværksskabende bomuligheder efter ophold på FastersHus)
  • SAND ”unge crew” 
  • Securitas  
  • ”Hus til alle Alliancen” 
 • Misbrugscentret Ringkøbing Skjern Kommune.
 • Det lokale samfund (Aktiv - Faster): D
  • Diverse sportslige, kulturelle og naturforskønnende arrangementer.
 • Det lokale erhvervsliv: 
  • Med henblik på beskæftigelse.
 • Skolegang/Uddannelse:
  • "Unge på broen" i Skjern er et tilbud, som hjælper dig til at tage en uddannelse eller læreplads efter endt ophold. Under- og efter endt ophold. 
 • Psykolog - og psykiater samtaler:
 • Politiet i Ringkøbing Skjern Kommune: